Klatovy leží v šumavském  podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s  Německou  spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní  silnici E53.  Bývalé královské město Klatovy jsou moderním  městem s bohatou historickou  tradicí. Počtem obyvatel jsou  po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje.
Klatovy jsou  okresním městem
Rozloha okresu: 1 939,6 km2
Počet  obyvatel: 87 524 osob
Hustota zalidnění: 45 obyvatel na 1 km2.
V okrese Klatovy je 95 obcí.
Královské město Klatovy  bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem  II.  V průběhu staletí se město utvářelo do své dnešní podoby  uchovávaje si svou  neopakovatelnou atmosféru uplynulé doby  v podobě několika historických  architektonických celků.  Ve středu města se mísí moderní architektura  s historickou,  zastoupenou několika stavebními slohy od gotického přes  renesanční  a barokní až po empírový.

Na klatovském náměstí můžeme navštívit nejednu  zajímavou památku.

Černá věž
Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena  v letech 1547  - 1555 mistrem Anoňem za účelem signalizace  nebezpečí - požárů a nepřátelských  vojsk. Vlivem mnoha  požárů získala věž tmavočerné zbarvení, proto dostala název Černá věž. Legenda praví, že z míst pod Vodojemem  byl postaven dřevěný  most vedoucí nad střechami domů až  ke stavbě věže.
V roce 1855 byla věž  osazena hodinami,  které zhotovil klatovský mechanik Jan Bošek. Velká ručička  těchto hodin měří 2 metry, ručičky a číslice jsou pozlaceny.K  ochozu vede 226  schodů. Odsud je krásný pohled nejen na město  , ale i na překrásné panorama  Šumavy. Pokud je velmi dobrá  viditelnost je možno vidět i vrcholky Alp.
Skokem z věže  skončilo svůj život doposud 8 sebevrahů, jako první student  Antonín Dobízl v roce 1884. Poslední sebevrah skočil 22.5.2014.

Katakomby - mumie v klatovských  katakombách
Rarita evropského charakteru.  V prostoru pod jezuitským kostelem byly zde  ukládány rakve  s těly řádových bratří v černých klerikách a šlechtických  příznivců v nádherném oblečení.
Katakomby v Klatovech  vznikly při výstavbě kostela Neposkvrněného početí  P.Marie,  kterou prováděli jezuité v letech 1656-1675. Stavbu vedl jezuitský  stavitel Jan Dominik Orsi. První pohřby se datují rokem 1676,  poslední pohřbený  zde byl v roce 1783. Celkem zde bylo pohřbeno  přes 200 osob. Šlo vesměs o  jezuitské hodnostáře,rektory,  učitele a šlechtice. První uložené tělo v  katakombách v  roce 1676 patřilo členu řádu Janu Jahodovi. Později přibyl  např.  rektor Jan Parubka, matematik Benjamin Schleier, šlechtična  Anežka Příchovická,  páni z Klenové, Janovic aj. Posledním  pohřbeným v roce 1783 byl  Antonín Weisch.
První  pohřeb zde je uváděn r. 1676 poslední pak r. 1784, kdy císař  Josef II.  zakázal pohřbívání v kostelech.
Způsob  munifikace zemřelých, který jezuité v Klatovech zavedli, je  ve světě  ojedinělý. Mrtvá těla ukládali na chmelovou podložku,  která působila  antisepticky a nechali je ovívat proudícím  vzduchem. Důmyslný systém větracích  kanálů je veden dutými  sloupy v lodi jezuitského kostela až nad klenbu a  soustavně  přivádí do krypty suchý vzduch. Těla dnes váží 8-10 kg.
Přirozený  větrací systém byl při přestavbě kostela v roce 1937, narušen.  Většina mumií rychle podléhala zkáze a musela být na zdejším  hřbitově pohřbena.
Dnes je zde tedy k vidění kolem  čtyřiceti mumifikovaných těl v rakvích se  skleněnými víky.

Barokní lékárna U Bílého  jednorožce
Na klatovském náměstí můžeme navštívit nejednu  zajímavou památku. Nenechte si  ujít ani barokní lékárnu.  V roce 1639 získal dům čp. 149 (v 16. století zvaný  Skřivánkovský,  později Panský) lékárník Tobiáš Stilling. Lékárna se stala  později jezuitskou. Její název pochází od bílého rohu mořského  narvala,  pověšeného uvnitř nad vchodem. Ve středověku byl  považován za roh jednorožce  (odtud i název lékárny). Používal  se při výrobě mastí a prášků. Pozornost patří  i třístupňové  lékárenské peci, která je ojedinělá v celé Evropě.
Zařízení  lékárny pochází z roku 1773. Provoz lékárny se udržel až  do roku  1966, poté byl interiér upraven jako lékárnické muzeum.
Barokní lékárna  U bílého jednorožce je mimo  turistickou sezonu uzavřena. Prohlídka  možná pouze pro předem objednané hromadné návštěvy.

Bílá věž

Byla  zbudována po požáru v roce 1689 na místě původně dvoupatrové  zvonice  v těsném sousedství děkanského kostela. Bílá věž  tvořila vstupní bránu na  hřbitov, který byl dříve kolem  děkanského kostela. Po požáru v roce 1758 kdy věž  opět  vyhořela byla zvýšena o třetí patro a opravena do dnešní  podoby.

Jezuitský kostel Neposkvrněného  početí Panny Marie a sv. Ignáce

Roku  1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést  protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly  položeny základy  jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik  Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele  kostela jsou  dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel několikrát vyhořel,  do  současné podoby byl opraven po požáru v roce 1810.
Chrám  je 49 metrů dlouhý  a 28 metrů široký, výška hlavní lodi  je 23,4 metru.
Pod  kostelem jsou  rozsáhlé katakomby, do nichž byli pochováváni v letech 1674-1783  řádoví bratři a šlechta sympatizující s jezuity. Těla  zemřelých byla  konzervována působením zvláštního systému  větracích kanálů.
Na  spáleništi  12 domů pod Černou věží byla v letech 1675 - 1679 a 1689 -  1717  postavena jezuitská kolej. Působil zde např. Bohuslav  Balbín, který zde napsal  slavné dílo 'Obrana jazyka slovanského'  namířené proti odrodilcům a zrádcům  českého národa.Po zrušení řádu  v roce 1773 byla kolej přeměněna  na kasárna. V současné době  jsou v budově úřadovny MÚ, sídlí zde i městská  knihovna.

Vlastivědné muzeum  Dr. Hostaše

Původně  budova Městské spořitelny z let 1904 - 1907 patří mezi nejvýznamnější  klatovské secesní stavby.

PANORA~1.jpg
P6170137.jpg
P6170115.jpg
P6170104.jpg
OBI1.jpg
LETECKÝ SNÍMEK 1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one